Representantforslag, Stortinget

Repasdo tilpasser klærne våre ikke bare til kundenes ulike kroppsformer og størrelser, men til deres forventninger om miljøvennlighet, rettferdig arbeidsmoral og sosialt ansvar.
Vi sparer miljøet, redder gamle tekstiler og gir det nytt liv. Vi gir eierskap tilbake tilbake til de som har kunnskap. Vi produserer i Norge av kvinner i Norge og for kvinner over hele verden. Vi setter fokus på bransjen og det ansvaret både politikere og klesbransjen bør fokusere på.
Repasdo bygger en dynamisk desentralisert, smart og sporbar forsyningsskjede som kan håndtere opp til hundre tonn av brukte tekstiler hvert år.

Representantforslag 111S

  • Separat utsorering av tekstiler innen 2025
  • Sporbarhet i verdikjeden
  • Behov for økonomiske virkemidler og gjennomgang av regelverket
  • Styrke forbrukernes rettigheter

Forslagsstillerne mener imidlertid at det er flere tiltak som kan gjennomføres i Norge i påvente og i oppfølgingen av EUs tekstilstrategi.

Published by Kristin_vs_life

Dance like nobody's watching

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: